نخ دندان مخصوص کودکان

۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
9 - اهمیت مسواک زدن و نخ دندان کشیدن کودکان

اهمیت مسواک زدن و نخ دندان کشیدن کودکان

بهترین راه برای آموزش نحوه مسواک زدن کودکان، آموزش با مثال است. به فرزندتان اجازه دهید تا مسواک زدن شما را تماشا کند، تا اهمیت بهداشت دهان و دندان را ببیند