دیاستم دندان چیست

۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹
9 - دیاستم یا فاصله بین دندان ها چیست؟

دیاستم یا فاصله بین دندان ها چیست؟

دیاستم شکاف و فاصله موجود میان دندان ها است. هم در کودکان و هم در بزرگسالان پدیدار می شود. دیاستم در کودکان غالبا با درآمدن دندان های دائمی آنها از بین می رود