پوکی استخوان و شکست ایمپلنت

۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰
7 960x675 - کاشت ایمپلنت با پوکی استخوان

کاشت ایمپلنت با پوکی استخوان

بیمارانی که پوکی استخوان دارند در معرض خطر شکست ایمپلنت دندانی قرار ندارند. بیمارانی که مبتلا به پوکی استخوان هستند منعی برای کاشت ایمپلنت دندانی ندارند