پرکردن دندان با آمالگام یا کامپوزیت

۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۹
8 - آیا پر شدگی های آمالگام برای سلامتی خطر دارند؟

آیا پر شدگی های آمالگام برای سلامتی خطر دارند؟

آیا آمالگام های دندانی بی خطر هستند؟ آیا جیوه موجود در آمالگام های دندانی بی خطر است؟ آیا جایگزین های دیگری هم برای آمالگام های دندانی وجود دارد؟