پروتز دندان بهتر است یا ایمپلنت

۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
3 - آیا ایمپلنت ها بهتر از دندان های طبیعی هستند؟

آیا ایمپلنت ها بهتر از دندان های طبیعی هستند؟

در صورتی که دندان طبیعی قابل نجات دادن باشد، انجام آن بهتریت انتخاب است اما گاهی اوقات ممکن نیست. بهترین جایگزین دندان از دست رفته ایمپلنت دندان است