نوشیدنی الکلی و پوسیدگی دندان

۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹
1 - نوشیدنی های الکلی چه بر سر دندان ها می آورد؟

نوشیدنی های الکلی چه بر سر دندان ها می آورد؟

افرادی که در مصرف نوشیدنی الکلی زیاده روی میکنند دارای سطح پلاک بالاتری بر روی دندان هستند و سه برابر بیشتر احتمال دارد که دچار از دست دادن دائمی دندان شوند