نقش زایلیتول در سلامت دندان

۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹
8 960x712 - زایلیتول محافظ سلامت دندان ها

زایلیتول محافظ سلامت دندان ها

زایلیتول Xylitol  چیست؟ چگونه باید از زایلیتول استفاده کرد؟ زایلیتول در چه محصولاتی وجود دارد؟ زایلیتول نوعی الکل گیاهی است که به سلامت دندان ها کمک می کند