موم ارتودنسی چیست

۶ آذر ماه ۱۴۰۰
4 - چگونه می توان زخم های ناشی از بریس های ارتودنسی را بهبود داد؟

چگونه می توان زخم های ناشی از بریس های ارتودنسی را بهبود داد؟

جلوگیری از زخم دهانی هنگام ارتودنسی: شستشوی دهان با اب نمک، پرهیز از خوردن غذای اسیدی، استفاده از دهانشویه، استفاده از موم ارتودنسی بر روی براکت ها