لکه سفید دندان کودک

۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹
6 1 960x720 - ایجاد لکه دندان ناشی از قهوه

ایجاد لکه دندان ناشی از قهوه

قهوه یکی از دلایل بروز لکه بر روی دندان ها است ممکن است پس از نوشیدن اولین فنجان قهوه این لکه ها ظاهر نشوند اما به مرور با به طور منظم نوشیدن قهوه دندان ها شروع به لکه دار شدن می کنند.