عکس برفک دهانی

۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
8 - برفک دهانی و روش درمان آن

برفک دهانی و روش درمان آن

برفک دهان موجب بروز ضایعات سفید رنگ کرمی مانندی روی زبان و داخل گونه ها می شود. برفک دهانی ممکن است در سقف دهان، لثه ها، لوزه ها، یا حتی پشت حلق ایجاد شود