علت لق شدن دندانها در بزرگسالان

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
33 - لق شدن دندان در بزرگسالان

لق شدن دندان در بزرگسالان

علل لق شدن دندان در افراد بزرگسال: بیماری لثه پریودنتال، تغییر هورمون ها در بارداری، پوکی استخوان، فشار و ضربه دیدن دندان بر اثر تصادف یا ورزش های سنگین