علت سیاه شدن لثه

۷ اسفند ماه ۱۳۹۸
1 1 - سیاه شدن و تغییر رنگ لثه

سیاه شدن و تغییر رنگ لثه

رعایت سلامتی دهان و دندان روی سلامت کلی بدن تاثیر گذاشته و در جلوگیری از سیاه شدن لثه تاثیر گذار است اما برخی عوامل باعث سیاه شدن لثه ها میشود مانند سیگار کشیدن