دندان درد سینوسی چیست

۳ آبان ماه ۱۴۰۰
12 1 - آیا عفونت سینوس می تواند موجب بروز دندان درد شود؟

آیا عفونت سینوس می تواند موجب بروز دندان درد شود؟

دندان درد سینوسی اساساً در دندان های مولر فک بالا احساس می شود، و به جای تنها یک دندان، چندین دندان را به طور همزمان تحت تأثیر قرار می دهد.