خشکی دهان در شب

۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
13 960x630 - خشکی دهان و روش های جلوگیری از آن

خشکی دهان و روش های جلوگیری از آن

خشکی دهان یا زرستومی که در جریان کاهش تولید بزاق در غدد بزاقی به وجود می آید باعث ایجاد احساس خشکی و گرفتگی در دهان فرد می شود و با بوی بد دهان همراه است