جراحی لثه

۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
1 1 - جراحی لثه چیست و چرا انجام می شود؟

جراحی لثه چیست و چرا انجام می شود؟

جراحی لثه بهترین راهکار برای درمان بیماری لثه یا پریودنتیت است. در این شیوه، جراح می تواند بافت آسیب دیده لثه را برداشته و آن را با بافت سالم جایگزین کند