تفاوت لثه سالم و ملتهب

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
13 960x667 - رابطه دهان و سلامتی

رابطه دهان و سلامتی

سلامتی دهان و سلامت عمومی رابطه ای دو طرفه با یکدیگر دارند. بیماری های دهان و دندان می تواند موجب ضعف در سلامت عمومی شود و بهداشت عمومی ضعیف می تواند منجر به مشکلات بهداشت دهان شود