بیماری فلوئوروزیس

۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
9 - فلوئوروزیس یا فلورزدگی

فلوئوروزیس یا فلورزدگی

فلوئوروزیس یا فلورزدگی دندان چیست؟ چه عواملی باعث لکه های سفید روی دندان ها از فلوئوروزیس می شود؟ چگونه می توان خطر مصرف بیش از حد فلوراید را کاهش داد؟