بهترین ایمپلنت کرج

۱۶ آذر ماه ۱۳۹۹
19 - آنچه باید در مورد ایمپلنت های دندانی بدانید

آنچه باید در مورد ایمپلنت های دندانی بدانید

ایمپلنت دندان شبیه دندان مصنوعی است که به شکل ثابت درون دهان و فک کاشته می شود ایمپلنت دندانی از یک پست فلزی تشکیل شده که یک دندان مصنوعی روی آن قرار میگیرد