باندینگ دندانپزشکی چیست

۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰
6 897x720 - کامپوزیت باندینگ دندان چیست؟

کامپوزیت باندینگ دندان چیست؟

باندینگ دندان شکل کامل و بی نقص دندان های لب پر شده یا شکسته را تنها در یک جلسه مراجعه به دندانپزشک احیاء می کند. مراقبت از باندینگ دندان به چه صورت است؟