ایمپلنت دندان و بیماری لثه

۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰
2 768x720 - آیا کاشت ایمپلنت های دندانی با بیماری لثه ممکن است؟

آیا کاشت ایمپلنت های دندانی با بیماری لثه ممکن است؟

آیا با داشتن بیماری لثه می تواند ایمپلنت دندانی کاشت؟ چه اتفاقی می افتد اگر بیماری لثه پس از کاشت ایمپلنت بروز پیدا کند؟ کاشت ایمپلنت با وجود بیماری لثه