اضطراب دندانپزشکی

۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰
14 960x720 - غلبه بر ترس از دندانپزشکی

غلبه بر ترس از دندانپزشکی

ترس دندانپزشکی یک ترس شدید از مراجعه به دندانپزشک برای مراقبت های دندانی است. افرادی که دنتوفوبیا را تجربه می کنند، این ترس به دلیل تجربه تروماتیکی است که در گذشته از مراجعه به دندانپزشک بدست آورده اند