آبسه دندان

۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸
11 - آبسه دندان و روش های درمان آن

آبسه دندان و روش های درمان آن

آبسه دندان یک زائده چرکی است که در اثر فعالیت باکتری و عفونت باکتریایی بوجود می آید.آبسه پری اپیکال در نوک ریشه رخ میدهد و آبسه پریودنتال در لثه تشکیل میشود