نمونه درمانی ونیر کامپوزیت

photo 2020 04 05 14 47 20 80x80 - نمونه درمانی ونیر کامپوزیت
نمونه درمانی کاشت ایمپلنت
۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹
photo 2020 04 05 14 47 28 80x80 - نمونه درمانی ونیر کامپوزیت
نمونه درمانی دندانپزشکی کودکان
۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹
کامپوزیت ونیر دندان های قدامی به علت بد رنگی و فاصله بین دندان ها