نمونه درمانی دندانپزشکی اطفال

photo 2020 04 05 14 47 43 80x80 - نمونه درمانی دندانپزشکی اطفال
نمونه درمانی کامپوزیت دندان
۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹
photo 2020 04 05 14 47 54 80x80 - نمونه درمانی دندانپزشکی اطفال
نمونه درمانی ارتودنسی
۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹
درمان عصب کشی ( پالپوتومی ) و روکش فلزی دندان آسیاب شیری به همراه ترمیم همرنگ دندان آسیاب دائمی ( دندان شماره ۶).