آیا کاشت ایمپلنت های دندانی با بیماری لثه ممکن است؟