آیا اسید فیتیک برای سلامت دهان و دندان ها خوب است؟